Menu Close

Vaatlustulemused & kokkuvõtted

Sel aastal oli kasutusel ka BSP äpp ja veebipõhine vaatluste sisestamise andmebaas, seega kõik vaatlused ei kajastu kodulehel, vaid on leitavad siit: https://bsp.mineavasta.com/about/

Fenoloogilised vaatlused

Rannikuvaatlused

Mereõppepäevad

Fenoloogilised vaatlused

Jõevaatlused

Rannikuvaatlused

Õhu kvaliteet

Veekvaliteet

Fenoloogilised vaatlused

Jõevaatlused

Õhu kvaliteet

Linnuloendused 2011

Linda Metsaoru saadetud mitmesugused vaatlustulemused (zip-failidena).

Eesti Ornitoloogiaühingu kevadise linnuvaatluse tulemused 7.-8. aprill 2012