Meist

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekt (The Baltic Sea Project – BSP) loodi 1989.aastal Soome UNESCO rahvusliku komisjoni poolt eesmärgiga ühendada Läänemere-äärsete riikide kooliõpetajaid ja õpilasi tegutsema ühise eesmärgi nimel: kasvatada järgnevate põlvkondade keskkonnateadlikkust, toetada keskkonnasäästlikke hoiakuid ning õpetada noortele vajalikke oskusi muutuste märkamiseks ja uurimiseks neid ümbritsevas keskkonnas (kasutades fookuseks Läänemere ökosüsteemi). Noori julgustatakse aktiivselt osalema jätkusuutlikus arengus ja selleks korraldatakse koostööpartneritega teadusasutustest ühiseid tegevusi ning antakse välja erinevaid õppematerjale. Võrgustik annab võimaluse üle mere kogemusi jagada, leida sõpruskoole, õpetajaid koolitada ja õpilastele rahvusvahelisi laagreid, konkursse, viktoriine, konverentse ja teisi õpivõimalusi pakkuda. 

Läänemere Projekt on UNESCO ühendkoolide võrgustiku (UNESCO ASPnet – Associated Schools Project) edukaim pilootprojekt, milles tänaseks osaleb u 200 kooli 9-st riigist (2020.a. seisuga) nii rannikualadelt kui sisemaadelt. Eestis on tegevustega ühinenud peaaegu 60 kooli ja lasteaeda, kes integreerivad pakutud võimalused erinevate ainetundide osaks (väitunnid, praktikumid, uurimustööd) või loovad huvigrupi, kes teemadega tunniväliselt tegelevad (huviring või UNESCO klubi).

Kui räägime BSP tegevustest, siis traditsiooniliselt mõtleme selle all:

  • BSP vaatlusprogrammides osalemist (st. kodanikuteadus /harrastusteadus),
  • õpetajate täiendõppe seminare ja õppereise partnerriikidesse,
  • õpilaste teadus- ja looduslaagreid, ekspeditsioone (nii riiklikke kui rahvusvahelisi),
  • õpilaste õppepäevasid ja töövarjupäevasid,
  • rahvusvahelisi konkursse, viktoriine, UNESCO kampaaniaid ja erinevaid konverentse.

Vaata videot, kus UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni haridusprogrammide esindaja Hanna-Liis Kaarlõp-Nani räägib UNESCO ühendkoolide võrgustiku põhimõtetest ja tegevustest võrgustiku aastakonverentsil 26.09.2020:

Kestliku arengu eesmärgid

UNESCO Läänemere Projekt toetab läbi Läänemere temaatika õpetamise kestliku arengu eesmärke. Eelkõige panustame eesmärkidesse Kvaliteetne haridus ja Ookeanide ja merede kaitse, seejärel eesmärkidesse Sooline võrdõiguslikkus, Puhas vesi ja sanitaaria, Jätkusuutlikud linnad ja asumid, Säästev tootmine ja tarbimine, Kliimamuutuste vastased meetmed, Looduskaitse ja ökosüsteemid ja Ülemaailmne koostöö. Lisaks sellele, püüame oma tegevusi siduda ka UNESCO maailmahariduse suundadega, toetades maailmakodanikuks olemist koostöös Maailmakooliga. Teeme koostööd UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni ja MTÜga Mondo. Üheskoos oleme sõnastanud oma strateegilised eesmärgid.

Lisaks teeb UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekt koostööd teiste Eestis ja Euroopas tegutsevate võrgustikega (nt Rohelise kooli programm, GLOBE, Scientix, Coastwatch Europe, The Baltic Sea Challenge, Coalition Clean Baltic).