Infomaterjal

The Baltic Sea Projectwww.b-s-p.org (rahvusvaheline BSP koduleht, hetkel haldab seda SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja Saksamaa UNESCO ühendkoolide võrgustiku koordinaator Martin Jarrath)

BSP Facebooki lehtwww.facebook.com/unesco.bsp (rahvusvaheline, haldab SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus)

 

Läänemere Projekti ja UNESCO ERK publikatsioonid

BSP uudiskirjad: http://www.b-s-p.org/home/newsletter/

Avaldatud õpiraamatud: http://www.b-s-p.org/home/guides/

UNESCO ERK infokirjad: http://www.unesco.ee/uudiskirjad/

UNESCO ERK infovoldik: http://www.unesco.ee/public/unesco_voldik_veebi.pdf

 

Teised Läänemere-teemalised projektid ja publikatsioonid

Keskkonnaõiguse Keskus – Merekeskkonna kaitse: http://k6k.ee/keskkonnaigus/materjalid/teemavaldkonnad/merekeskkonna-kaitse

Keskkonnaministeerium: http://www.envir.ee/et/merekeskkonna-kaitse

HELCOM: http://www.helcom.fi/

Novaator: https://novaator.err.ee/k/keskkond

Projekt “Ühendades Läänemerd – COBWEB”: http://hyria.fi/cobweb (siit leiab Läänemere-teemalisi õppematerjale ja mänge erinevates keeltes)

Innovatiivne Läänemere osalusfoorum: www.balticseanow.info

South Baltic Web Lab: www.southbalticweblab.eu

One Baltic Sea Region (ONE BSR): www.hel2.fi/onebsr/index.html

Maailma Looduse Fond ja Läänemeri: http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/baltic/area/

Paterid ja lingid rahvusvahelisel kodulehel: http://www.b-s-p.org/about/partners/

FOODWEB: http://foodweb.ut.ee/Tere_tulemast_FOODWEBi_14.htm

 

Läänemere teemalised materjalid ja raamatud

Kliimamuutuste mõju veele Eestis. Kliimamuutuse mõju veeökosüsteemidele ning põhjaveele Eestis ja sellest tulenevad veeseireprogrammi võimalikud arengusuunad 2012. Juhtivteadur Peeter Nõges

Eesti sisevete suurselgrootute määraja (Identification guide to freshwater macroinvertebrates). 2015. Hemm Timm

Läänemeri – meie ühine ja kordumatu aare. Balti Keskkonnafoorum, 2019: http://www.visitbalticsea.net/download/Book_EE.pdf

Väärtuslikud avameremadalikud Eesti vetes. Balti Keskkonnafoorum, 2011: www.digar.ee/arhiiv/en/download/118420

Läänemere hea tervise nimel. Balti Keskkonnafoorum, 2012: http://marmoni.balticseaportal.net/wp/wp-content/uploads/2011/03/L%C3%A4%C3%A4nemere-hea-tervise-nimel_EST.pdf

Läänemeri. Matti Leinonen, Harri Dahlström, Teuvo Nyberg, Soome õpik, 1992: http://teiseringiraamat.ee/?3543,-laanemeri–matti-leinonen-harri-dahlstrom-teuvo-nyberg

Läänemeri muutustes. Anders Wirdheim, 1992: http://erb.nlib.ee/?kid=1053829x

Meri, rand ja mereelustik. Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja õpimapp. KIK, 2013: http://www.keskkonnaharidus.ee/wp-content/uploads/2015/06/Opimapp_meri_rand_mereelustik.pdf

Avamere elurikkus. Balti Keskkonnafoorum, 2010: http://erb.nlib.ee/?kid=26146599

Elu Läänemeres. A.Järvekülg, I.Veldre, 1963: http://www.vanaraamat.ee/Arvi_Jarvekulg_ja_Ivar_Veldre_Elu_laanemeres_Eesti_Riiklik_Kirjastus_1963_16700-49.htm

Praktilisi töid Läänemere teemadel. Annelie Ehlvest, Külli Kalamees-Pani. Tartu Keskkonnahariduse Keskus, 2011: http://www.tartuloodusmaja.ee/docs/327_Praktilisi_toid_Laanemere_teemadel_2011.pdf

Teod ja karbid õpetavad. Annelie Ehlvest. Tartu Keskkonnahariduse Keskus, 2011: http://www.tartuloodusmaja.ee/docs/314_Teod_ja_karbid_opetavad_2011.pdf

Vesi. Säästva arengu teemaline õppematerjal. Nynäshamni Looduskool Rootsis. Eesti oludega kohandas Annelie Ehlvest, tartu Keskkonnahariduse Keskus, 2011: http://www.tartuloodusmaja.ee/docs/328_Vesi_S22stva_arengu_teemaline_oppematerjal_2011.pdf

Visioon 2030. Eesmärgiks Läänemere kasutamise säästev planeerimine. BaltSeaPlan, 2011: http://www.baltseaplan.eu/index.php/BaltSeaPlan-Vision-2030;859/1

Baltic Sea Environment & Ecology. Eeva Furman, Mia Pihlajamäki, Pentti Välipakka & Kai Myrberg. SYKE, 2014: http://www.syke.fi/en-US/Publications/Brochures/The_Baltic_Sea_Environment_and_Ecology(29197)

Vattenplanering. Veemajanduse planeerimise vihikute sari Eesti-Rootsi koostööprojekti “Vee raamdirektiivi rakendamine Eestis” jaoks (13 vihikut). Rootsi Keskkonnaamet. 1996. (Saadaval Tartu Keskkonnahariduse Keskuse raamatukogust.)

Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud väärtused. Keskkonnameti uurimusliku õppe projekt. 2012: http://www.keskkonnaamet.ee/public/Minu_kodukoha_veekogu.PDF

Mereteadus. BalticSeaNow.info. Inga ja Urmas Lips. Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut, 2013: www.digar.ee/arhiiv/en/download/112428

 

Võõrliigid Läänemeres

Rohkem infot Läänemere ja Euroopa võõrliikide kohta:
Läänemeres (see leht lõpetas 2010 tegevuse)
http://www.corpi.ku.lt/nemo/
Ja uus leht
http://www.corpi.ku.lt/databases/index.php/aquanis/

Euroopa invasiivsed liigid.
http://www.nobanis.org/

Neis saab otsida nii biotoobi, loomarühma, invasioonivektori jne. järgi.

Eestikeelne info
http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/voorliigid/

“Invasiivsed võõrliigid Eestis”
http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:7823
http://www.envir.ee/et/search/gss/Invasiivsed%20v%C3%B5%C3%B5rliigid
www.envir.ee/sites/default/files/maismaa_voorliigid.pdf
www.envir.ee/sites/default/files/voorliigidveesveeb.pdf

Vee võõrliikide käsiraamat: www.digar.ee/arhiiv/et/download/118988

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga