Infomaterjal

The Baltic Sea Projectwww.b-s-p.org (rahvusvaheline BSP koduleht, hetkel haldab seda SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja Saksamaa UNESCO ühendkoolide võrgustiku koordinaator Martin Jarrath)

BSP Facebooki lehtwww.facebook.com/unesco.bsp (rahvusvaheline, haldab SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus)

 

Läänemere Projekti ja UNESCO ERK publikatsioonid

BSP uudiskirjad: http://www.b-s-p.org/home/newsletter/

Avaldatud õpiraamatud: http://www.b-s-p.org/home/guides/

UNESCO ERK infokirjad: http://www.unesco.ee/uudiskirjad/

UNESCO ERK infovoldik: http://www.unesco.ee/public/unesco_voldik_veebi.pdf

 

Teised Läänemere-teemalised projektid ja publikatsioonid

Keskkonnaõiguse Keskus – Merekeskkonna kaitse: http://k6k.ee/keskkonnaigus/materjalid/teemavaldkonnad/merekeskkonna-kaitse

Keskkonnaministeerium: http://www.envir.ee/et/merekeskkonna-kaitse

HELCOM: http://www.helcom.fi/

Novaator: https://novaator.err.ee/k/keskkond

Projekt “Ühendades Läänemerd – COBWEB”: http://hyria.fi/cobweb (siit leiab Läänemere-teemalisi õppematerjale ja mänge erinevates keeltes)

Innovatiivne Läänemere osalusfoorum: www.balticseanow.info

South Baltic Web Lab: www.southbalticweblab.eu

One Baltic Sea Region (ONE BSR): www.hel2.fi/onebsr/index.html

Maailma Looduse Fond ja Läänemeri: http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/baltic/area/

Paterid ja lingid rahvusvahelisel kodulehel: http://www.b-s-p.org/about/partners/

FOODWEB: http://foodweb.ut.ee/Tere_tulemast_FOODWEBi_14.htm

 

Läänemere teemalised materjalid ja raamatud

Eesti sisevete suurselgrootute määraja (Identification guide to freshwater macroinvertebrates). 2015. Hemm Timm

Läänemeri – meie ühine ja kordumatu aare. Balti Keskkonnafoorum, 2019: http://www.visitbalticsea.net/download/Book_EE.pdf

Väärtuslikud avameremadalikud Eesti vetes. Balti Keskkonnafoorum, 2011: www.digar.ee/arhiiv/en/download/118420

Läänemere hea tervise nimel. Balti Keskkonnafoorum, 2012: http://marmoni.balticseaportal.net/wp/wp-content/uploads/2011/03/L%C3%A4%C3%A4nemere-hea-tervise-nimel_EST.pdf

Läänemeri. Matti Leinonen, Harri Dahlström, Teuvo Nyberg, Soome õpik, 1992: http://teiseringiraamat.ee/?3543,-laanemeri–matti-leinonen-harri-dahlstrom-teuvo-nyberg

Läänemeri muutustes. Anders Wirdheim, 1992: http://erb.nlib.ee/?kid=1053829x

Meri, rand ja mereelustik. Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja õpimapp. KIK, 2013: http://www.keskkonnaharidus.ee/wp-content/uploads/2015/06/Opimapp_meri_rand_mereelustik.pdf

Avamere elurikkus. Balti Keskkonnafoorum, 2010: http://erb.nlib.ee/?kid=26146599

Elu Läänemeres. A.Järvekülg, I.Veldre, 1963: http://www.vanaraamat.ee/Arvi_Jarvekulg_ja_Ivar_Veldre_Elu_laanemeres_Eesti_Riiklik_Kirjastus_1963_16700-49.htm

Praktilisi töid Läänemere teemadel. Annelie Ehlvest, Külli Kalamees-Pani. Tartu Keskkonnahariduse Keskus, 2011: http://www.tartuloodusmaja.ee/docs/327_Praktilisi_toid_Laanemere_teemadel_2011.pdf

Teod ja karbid õpetavad. Annelie Ehlvest. Tartu Keskkonnahariduse Keskus, 2011: http://www.tartuloodusmaja.ee/docs/314_Teod_ja_karbid_opetavad_2011.pdf

Vesi. Säästva arengu teemaline õppematerjal. Nynäshamni Looduskool Rootsis. Eesti oludega kohandas Annelie Ehlvest, tartu Keskkonnahariduse Keskus, 2011: http://www.tartuloodusmaja.ee/docs/328_Vesi_S22stva_arengu_teemaline_oppematerjal_2011.pdf

Visioon 2030. Eesmärgiks Läänemere kasutamise säästev planeerimine. BaltSeaPlan, 2011: http://www.baltseaplan.eu/index.php/BaltSeaPlan-Vision-2030;859/1

Baltic Sea Environment & Ecology. Eeva Furman, Mia Pihlajamäki, Pentti Välipakka & Kai Myrberg. SYKE, 2014: http://www.syke.fi/en-US/Publications/Brochures/The_Baltic_Sea_Environment_and_Ecology(29197)

Vattenplanering. Veemajanduse planeerimise vihikute sari Eesti-Rootsi koostööprojekti “Vee raamdirektiivi rakendamine Eestis” jaoks (13 vihikut). Rootsi Keskkonnaamet. 1996. (Saadaval Tartu Keskkonnahariduse Keskuse raamatukogust.)

Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud väärtused. Keskkonnameti uurimusliku õppe projekt. 2012: http://www.keskkonnaamet.ee/public/Minu_kodukoha_veekogu.PDF

Mereteadus. BalticSeaNow.info. Inga ja Urmas Lips. Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut, 2013: www.digar.ee/arhiiv/en/download/112428

 

Võõrliigid Läänemeres

Rohkem infot Läänemere ja Euroopa võõrliikide kohta:
Läänemeres (see leht lõpetas 2010 tegevuse)
http://www.corpi.ku.lt/nemo/
Ja uus leht
http://www.corpi.ku.lt/databases/index.php/aquanis/

Euroopa invasiivsed liigid.
http://www.nobanis.org/

Neis saab otsida nii biotoobi, loomarühma, invasioonivektori jne. järgi.

Eestikeelne info
http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/voorliigid/

“Invasiivsed võõrliigid Eestis”
http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:7823
http://www.envir.ee/et/search/gss/Invasiivsed%20v%C3%B5%C3%B5rliigid
www.envir.ee/sites/default/files/maismaa_voorliigid.pdf
www.envir.ee/sites/default/files/voorliigidveesveeb.pdf

Vee võõrliikide käsiraamat: www.digar.ee/arhiiv/et/download/118988

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga