“Ühinenud koolid muutuvas maailmas” 29.-30.09.2018

29.09.2018 toimus Ülenurme Gümnaasiumis UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti Eesti õpilaste konverents ja koolide tänuõhtu. Konverentsil viisid töötubasid läbi õpilased ise. Töötubade teemad on leitavad kavast: Õpilaste_konverents_29.09

Õpilaste konverentsi droonifoto tegi Katrin Kello, Ülenurme Gümnaasiumi vilistlane

DCIM115MEDIADJI_0040.JPG

30.09.2018 toimus Tartu loodusmajas UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti õpetajate koostööseminar, kuhu olid oodatud ka koolijuhid. Tegeleti infovahetuse ja kommunikatsiooniga UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti võrgustiku vahel ning loodi koostöö plaane. Päevakava leiab siit: Õpetajate_seminar_30.09

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar

UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekti konverents Saksamaal

18.-21.08.2019 toimus Saksamaal Damp linnas Läänemere Projeki rahvusvaheline konverents, kuhu sõitsid Eestit esindama 9 õpilast, 4 õpetajat, 2 koordinaatorit.

Konverentsile sõideti ühisbussiga, kuhu võeti peale 15 eestlase peale ka 16 jaapanlast, 14 lätlast ja 4 leedukat. Ühine bussisõit oli meeleolukas ja hariv!

Konverents kandis nime “Global Citizen 2030” ning paralleelselt toimusi 12 erinevat töötula ligikaudu 300-le inimesele. Ülevaade töötubadest on leitav konverentsi kohta loodud lühikokkuvõttest “Damp experience”.

 

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar

UNESCO Läänemere Projekti looduslaager Saarjärvel

24.-26.08.2019 – Toimus Läänemere Projekti looduslaager Saarjärvel, Põlvamaal, kus osales 35 õpilast ja 7 õpetajat. Laagrit toetas Haridus- ja Teadusministeerium.

Laager algas ühise parvematkaga, mille jooksul koguti mitu kotitäit prügi kaldapervelt. Õpilased olid innustunud, motiveeritud ja näitasid välja hoolivust elukeskkonna vastu.

Toimusid paralleelsed töötoad:

1) Õhukvaliteedi uuringud (Urve Lehestik)

2) Jäätis ja Läänemeri – kas neil on seost? (Tormi Kotakas, Teele Sikka)

3) Jõevaatlused inglise ja eesti keeles (Søren Levring, Gedy Siimenson)

4)  Termomeetri konstrueerimine Arduino UNO abil (Mattias Kärema, õpilane)

5)  Plastik ja Läänemeri (Tiina Jääts, Karoli Kapp, õpilased)

6) Osmoos, difusioon ja mere soolsus kurkide näitel (Tormi Kotkas)

Töötoad aitasid mõtestada seda, kuidas sisemaal nii Läänemere kui ka üldiselt meie ühise elukeskkonna heaks midagi ära teha saaks. 

Lisaks tutvustati õpilastele läbi rollimängu seda, mis on MUNESCO ja kuidas teeb tööd ÜRO.

Soovitame neile, keda keskkonnateadus huvitab, teha ka veidi järeluurimist Saarjärve ja Võhandu kohta. Saarjärve (suurus 11,9 ha ja sügavus 11,9 m) jääb ju Kuulmajärve maastikukaitseala piirimaile. Seetõttu võite ise edasi uurida Kuulmajärve MKA kaitsekorralduskava, et teada saada missuguseid kaitsemeetmeid sealkandis kasutatakse. Lugedes seal esinevate haruldaste liikide loetelu, saate mõtiskleda ka sellele, kas ja kus üht või teist liiki märkasite. Mõelge uuesti õhu kvaliteedi programmile ja tehtud jõevaatlustele. 
Viimane grupp püüdis vee-elustikku uurides välja ka ühe võldase maimu (pilt manuses), mis on samuti kaitsealune liik, kelle elupaika kaitstakse ütlasi ka Võhandu jõe hoiuala kaitsekorralduskava alusel. Kes veel laagris ei kuulnud, siis Võhandu jõgi on ju Eesti pikim jõgi. Jõgi algab Saverna külast 0,5 km edela pool ja suubub Lämmijärve; jõe pikkus on 162 km ja valgala 1420 ruutkilomeetrit.

Ehk soovib mõni laagris tehtud uuringute põhjal jätkata juba oma kooli uurimustöö või praktilise tööga. Kui on huvilisi, siis pöörduge julgelt minu poole. Anname abi ja leiame Teile koolivälise juhendaja. Kõigil, kes BSP loodusvaatluste raames uurimustöid teevad, on võimalus neid ju esitama minna erinevatele teaduskonverentsidele Eestis ja välismaal.

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar

Noored leiutajad ja innovaatorid muudavad maailma!

UNESCO Läänemere Projekt soovin ülekõige ärgitada noori inimesi kaasa mõtlema, kuidas lahendada eksisteerivaid keskkonnaprobleeme ning kuidas neid juba eos vältida.

Noorte innustamiseks soovitame tutvuda noormehega Boyan Slat ning sellega, kuidas ta 18-aastaselt asutas ettevõtte, mis tegutseb selle nimel, et ookeani plastikust puhastada.

Tegevusi soovitame järgida siit: https://www.youtube.com/channel/UCYXGHivsMPVU-h-M_wd9m3Q

Videosid saab kasutada näitlikustavaks materjaliks tunnis Läänemere teema käsitlemisel aga ka loova mõtlemise ja tehnoloogia ainekava sidumiseks.

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar

Ahoi, kevad!

Täna algab kevad kell 18:15.

Soovitame kooliõpilastel osaleda projektis Tere, kevad! ja kanda nähtu sisse ka BSP veebirakenduses olevasse fenoloogiliste vaatluste programmi. Vajadusel kontakteeru Eesti programmikoordinaatoriga, Marje Loidega.

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar