UNESCO ühendkoolide võrgustiku aastakonverents 28.09.2019

28.09.2019 kohtusid 65 inimest (õpetajad, õpilased, koolijuhid, programmijuhid, koordinaatorid) 25-st erinevast koolist Tartu loodusmajas, et võtta kokku 2018/2019 õppeaasta jooksul tehtud UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti tegevused.

Oma kogemusi laagritest, konverentsidelt, seminaridelt, õppeprogrammides osalemisest jagasid nii õpilased kui õpetajad töötubade vahendusel. Jätkati koostööseminaridega, kus õpetajad said ülevaate teiste koolide tegevustest ning said luua uusi koostööks olulisi kontakte ning õpilased said uusi tutvusi kliimamuutuste teemal üheskoos arutledes.

10.00 Tervitusamps ja töötubadesse registreerimine
10.15 Avakõne: Signe Söömer, Tartu loodusmaja huvikooli direktor
10.30 Paralleelsed töötoad (10 kohta ühes töötoas):

 • Praktiline vee kvaliteedi uuring Emajõe ääres (Annelie Ehlvest, Gedy Matisen)
 • Õiglane kaubandus (Karmen Freienthal, Marii Kivirand, Mari Jõgiste)
 • Noorte kogemused Läänemere rannikualadelt: Roosta laager, Årø väikesaar, Baltic Way Forum Riias (Kent Gregor Mahla, Katariina Kurina, Anette Traus ja Andrei Pankratov)
 • Bioinformaatika ja eElurikkus: kuidas alustada harrastusteadusega (Allan Zirk, Marko Peterson)
 • Maailmanädalad ja õpilaskonkurss: parimad praktikad (Sirli Zupping, Maarit Jõemägi, Viktoria Rudenko)
  12.30 Lõuna
  13.30 Töötubade kokkuvõtted (iga töötoa kohta kuni 10 min)
  14.30 Paralleelsed tegevused:
 • Õpetajate koostööseminar (kokkuvõtted, plaanid, eesolevad võimalused)
 • Õpilaste koostööseminar (kliimamuutused ja kool: mida saame meie teha?)
  16.15 Tulemuste jagamine
  16.45 Tänuõhtu ettekanded
  17.30 Õhtusöök ja õiglase kaubanduse tort
  19.00 Päeva lõpp
Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar

Lindude ökoloogia õppepäevad Viinistul 26.-27.09.2019

Õppepäevadel osales 25 osalejat 13-st erinevast koolist. Õppepäevade peakorraldaja oli Linda Metsaorg Eru lahe Rannarahva Seltsist. Õppepäevade korraldamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

26.09 vaatluspaigaks oli Viinistu rannikuala (Pärispea poolsaare õpperada). Vaatluste käigus märgiti üles 27 erinevat liiku ja 996 isendit.

27.09 vaatluspaigaks oli Vergi sadam, Sagadi, Loksa, Haljala. Märgiti üles 27 liiki ja 913 isendit. Vaatlusprotokolli leiab kodulehe kokkuvõtete lehelt.

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar

BSP Årø väikesaare laager 15.-21.09.2019

Eesti delegatsioon, kes osales UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti (BSP) laagris Taanis: Marje Loide ja Kevin Reidar Bachaus (Lihula Gümnaasium), Luise Tiks ja Vanessa Poolgas (Tallinna Inglise Kolledž), Katariina Kurina (Tartu loodusmaja/Jaan Poska Gümnaasium), Liis Kuusemets (Kadrina Keskkool), Ksenija Fjodorova (Narva Soldino Gümnaasium), Katleen Schmeiman (Põlva Kool), Laura Kaaviste (Pärnu Ülejõe Põhikool), Erika Maksimova (Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium).

Laagri kogemusi jagati Tartu loodusmajas 28.09.2019 toimunud UNESCO ühendkoolide võrgustiku aastakonverentsil. Kokkuvõtvalt: laager oli õpetlik nii noortele kui õpetajatele.

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar

BSP 30.sünnipäeva üritus!

26.-29.08.2019 osalesid UNESCO ühendkoolide võrgustiku kooliõpilased Läänemere Projekti juubelile pühendatud suvelaagris, millega paralleelselt toimub õpetajate maailmahariduse suvekool.

Tartu loodusmaja ja MTÜ Mondo ühisüritust rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus, Haridus- ja Teadusministeerium, Välisministeerium ja Scientix.

Tänavu tähistas Läänemere Projekt (BSP ehk Baltic Sea Project) oma 30. tegevusaastat ja selle raames toimub erinevates Läänemere riikides mitmeid üritusi. Eestis korraldati keskkonnateadlikkust tõstev ühisüritus õpilastele ja õpetajatele, mille raames toimus neljal järjestikusel päeval hulgaliselt tegevusi, millest võtavad osa külalised Eestist, Lätist, Poolast, Ukrainast, Sloveeniast, Venemaalt ja Jaapanist.

Laagri eesmärk oli anda õpilastele uusi teadmisi ja oskusi keskkonnakaitse ning rahvusvahelise koostöö valdkonnas. Õpilaste sõnul on just rahvusvaheline seltskond see, mis teeb õppeprotsessi eriti huvitavaks ning pakub parajal määral väljakutseid. Interaktiivsed õppemeetodid loovad sõbraliku õppekeskkonna, mis pakub võimalust rakendada juba eelnevaid teadmisi antud valdkonnast. Suur rõhk vabaõhutegevustele on põnev ja võimaldab õpilastel üksteist paremini tundma õppida.

Õpetajad saavad suvekooli raames tutvuda uute ja huvitavate õppemeetoditega, mis annavad võimaluse õppetöö klassiruumides mitmekülgsemaks ja kaasavamaks muuta. Kolleegid kodust ja võõrsilt jagavad enda kogemusi nii keskkonnaalase teavitustöö kui ka maailmahariduse rakendamisest koolides. Koolide võrgustik pakub õpetajatele tuge ja julgustust proovida teistsuguseid lähenemisi ning leida huvitavaid ideid, et muuta õppimine värvikirevamaks. Jagatakse kontakte ning genereeritakse uusi ideid tulevasteks ühisüritusteks.

Ürituse viimasel päeval esinesid aukülalistena Imbi Henno, Liisa Puusepp ja Madli Kumpas, kelle ettekanded võimaldasid noortel laagritegevusi reflekteerida ka laiemalt.

Järgmine taoline juubeliüritus toimub juba septembris Taani väikesaarel, kuhu Eestit läheb esindama 10-liikmeline delegatsioon. Oktoobrist novembri lõpuni on aga taas oodata rahvusvahelist Läänemere veebiviktoriini, kus viimasel aastal oli üle 800 osaleja.

Niisiis, Eesti koolidele on juba kooliaasta alguses pakkuda põnevaid väljakutseid.

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar

Proovi BSP vee kvaliteedi programmi nüüd või uuel õppeaastal

Programmi info leiad Tartu loodusmaja koordineeritava Läänemere Projekti eestikeelselt veebilehelt:http://bsp.teec.ee/materjalid/

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar