Vaatluste töölehed, äpp

BSP programmide töölehed

BSP programmide töölehed on kättesaadavad ka BSP rahvusvaheliselt veebilehelt. Materjalid on inglise keeles.

Paljud BSP programmid on täidetavad ka meie veebirakenduse vahendusel: https://bsp.mineavasta.com/about/

Vee kvaliteet Läänemeres (Water Quality of the Baltic Sea)

Rannikuvaatlused (Coast Watch)

Õhu kvaliteet (Air Quality)

Fenoloogilised vaatlused (Phenological Studies)

Lindude ökoloogia (Bird Ecology)

Loodusvaatluste küsimustikud

Loodusvaatluste küsimustikud ja juhendid õpetajatele on kättesaadavad ka Eestimaa Looduse Fondi veebilehelt. Kõik materjalid on eesti keeles.

Rannikuvaatlused

Jõevaatlused

Järvevaatlused

Vaatluslehed

Talilindude vaatlus. Koostanud Tiina Lilleleht, Tartu Keskkonnahariduse Keskus.

Veeorganismid ja soolsus. Koostanud Annelie Ehlvest, Tartu Keskkonnahariduse Keskus.

Lisamaterjal õpetajatele

Veevaatlused: jõe- ja järvevaatlused. Abimaterjal õpetajale.

Veeorganismid ja soolsus. Juhend õpetajale. Koostanud Annelie Ehlvest, Tartu Keskkonnahariduse Keskus.

Kalamäng. Koostanud Eestimaa Looduse Fond

Ettekanded

Keskkonnaajalugu. Tiina Peil, Tallinna Ülikool. BSP õpetajate seminar 19.-20. oktoober 2012.

Artikkel “Koolinoored on Läänemerd uurinud juba 25 aastat”