Ajalugu

UNESCO Läänemere Projekt (The Baltic Sea Project – BSP) on rahvusvaheline koolide võrgustik, mis tegutseb parema keskkonnaseisundi saavutamise nimel Läänemere-äärsetes riikides. Projekti raames tegeletakse keskkonnaprobleemide uurimise ning nendele lahenduste otsimisega. Läänemere Projekt algatati 1989. aastal UNESCO Soome rahvusliku komitee poolt. Selles osalema kutsuti kõikide Läänemere-äärsete maade kooliõpilasi. Läänemere Projekt kuulub UNESCO ASP (Associated School Project) projektide hulka. Läänemere Projektis osaleb pea 150 kooli nii rannikualadelt kui sisemaadelt. Eesmärkideks on suurendada õpilaste teadlikkust keskkonnaprobleemidest Läänemere piirkonnas ning arendada õpilaste oskusi uurida keskkonnamuutusi. Noori julgustatakse aktiivselt osalema jätkusuutlikus arengus. Läänemere Projekti raames on loodud rahvusvaheline koolide ja teadusasutuste võrgustik, korraldatakse ühiseid tegevusi ja sündmusi ning antakse välja erinevaid õppematerjale.

Projekti rahvusvahelise kodulehe aadress on: http://www.b-s-p.org/home/

Lisaks on moodustatud ka Läänemre Projekti Facebook’i leht: https://www.facebook.com/unesco.bsp

Eestist osalevate koolide nimekiri on leitav siit: http://www.b-s-p.org/about/schools/3210-estonia.html

Pikalt ja põhjalikult BSP ajalooga ja tegevustega saate tutvuda iga-aastaste uudiskirjade vahendusel, mis on leitavad meie kodulehel: http://www.b-s-p.org/home/newsletter/.

Läänemere projekti programmid (http://www.b-s-p.org/home/programmes/)

Koolidel on võimalus osaleda kümnes erinevas programmis. Allpool on toodud programmide nimekiri koos koordinaatori kontaktiga.

Vee kvaliteet (Water Quality in the Baltic Sea), programmi koordinaator Gedy Siimenson (Eesti). E-post: gedy.siimenson@teec.ee

Jõed (Rivers), programmi koordinaator on Annelie Ehlvest (Eesti). Programm on suletud uuendusteks, avatakse taas 2017.aasta septembris!

Rannikuvaatlused (Coastwatch), programmi koordinaator Peter Uhl Pedersen (Taani). E-post: peter.uhl.pedersen@skolekom.dk

Õhu kvaliteet (Air Quality), programmi koordinaator Beata Wegrzynek (Poola). E-post: bwegrzyn@us.edu.pl

Fenoloogilised vaatlused (Phenological Studies), programmi koordinaator Ingrida Meškinytė (Leedu). E-post: ingrida.meskinyte@lmnsc.lt

Linnuvaatlused (Bird Ecology), programmi koordinaator Andrzej Sliwinski (Poola). E-post: andrewsl@wp.pl

Keskkonna ajalugu (Environmental History), otsime uut programmi koordinaatorit!

Keskkonnaalased mõõtmised (Environmental Measurements), programmi koordinaator Hanna Numminen (Soome). E-post: hanna.numminen@edupori.fi

Mereprogrammid ja merepäevad, programmi koordinaator Linda Metsaorg (MTÜ Eru lahe Rannarahva Selts, Eesti). E-post: linda.metsaorg@mail.ee. Veebileht: www.rannarahvas.ee.