21
08.2016

Sel suvel saavad BSP loodusvaatlusi läbi viinud õpetajad ja õpilased kokku Pudisoo ehk Pärlijõe ääres Raudsilla matkakompleksis, et uurida ühe Eesti huvitaivama jõe elustikku ja keemilist koostist ning jõgede seoseid mereelustiku arenguga.

Seekord keskendutakse BSP jõevaatluste läbiviimisele ning süvenetakse ebapärlikarbi elutsükli ja elupaiga uuringutele. Töötubasid vastavatel teemadel viivad läbi Henn Timm Eesti Maaülikoolist ning Aire Orula ja Annelie Ehlvest Tartu Keskkonnahariduse Keskusest.

Et aga teoreetilistele teadmistele kohe rakendust leida, viib Eestimaa Looduse Fond laagrilisi jõe äärde talgutöid tegema, et anda omapoolne panud ebapärlikarbi ja teiste oluliste liikide elupaiga kaitseks.

Loomulikult ei puudu laagrist meeskonnamängud, õhtune orienteerumine, seltskondlik saun, asjalik õpetajate koosolek ning õpilasgruppide jõevaatlused.

Rohkem infot kokkutulekul kogetust postitame siia juba peale laagrit! :) Jääge ootele!

 

Ebapärlikarbi elutsüklit uuri iseseisvalt siit:

http://www.keskkonnaamet.ee/organistatsioon/rahvusvahelised-projektid/parlijogi/ebaparlikarp-liigi-kirjeldus-ja-levik/

 

04
08.2016

Ka Läänemere teemade õpetamise aluseks on üldised vee omadused ja arusaam vee vajalikkusest. Läänemere kaitse tarvis tuleks alustada juba varakult!

Siinkohal toome välja “sinises klassiruumis” kasutamiseks võimaliku õppematerjali: http://koolielu.ee/waramu/view/1-30df7451-eec5-42c1-888d-25861c2cac19

04
08.2016

Keskkonnaagentuuri uuringute ja infomaterjalide põhjal on veel vaja palju ära teha, et Eesti rannikumerekogumite seisundit heaks nimetada.

Head BSP õpetajad ja õpilased – jätkakem ühiselt rannikuvaatlusi, et teha omapoolseid võrdlevaid õpilasuuringuid.

http://www.keskkonnaagentuur.ee/failid/Rannikumeri_KOOND_HGga_seisund_2013.pdf