13
06.2016

Mere ökosüsteemide seisundit mõjutavad nii maismaal kui Läänemeres toimuvad protsessid ja mõjurid, olulisim neist inimtegevus. EL merestrateegia raamdirektiivi (2008/56/EÜ; MSRD) põhieesmärk on säilitada või saavutada hiljemalt aastaks 2020 oma mereala hea keskkonnaseisund, mida saab saavutada riikides erinevate meetmete kasutuselevõtuga. Igal riigil tuleb välja töötada ja rakendada oma merealas merestrateegia, et edendada merede säästvat kasutamist ja säilitada mereökosüsteeme.

Teisipäeval, 7. juunil tutvustati Keskkonnaministeeriumis äsja valminud Eesti merestrateegia meetmekava, millega pandi paika tegevused mere hea keskkonnaseisundi tagamiseks.

„Mitte kunagi varem pole Eesti mereala nii süsteemselt hinnatud ega selle kaitseks meetmeid planeeritud. Meie plaan mere kaitseks arvestab ka teiste Läänemere riikide tegevusi, sest ühe mere ääres elamine eeldab, et ühiseid probleeme lahendatakse ühiselt. Sarnaseid meetmeid rakendatakse seega kõikides Läänemere-äärsetes riikides,“ selgitas Keskkonnaministeeriumi mereosakonna juhataja Rene Reisner.

Loe lähemalt: http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/merekeskkonna-kaitse/merestrateegia 

08
04.2016

Mai lõpus toimub üle-Euroopaline jätkusuutliku arengu nädal (www.esdw.eu), mille eesmärk on tõsta teadlikkust uutest kestliku arengu eesmärkidest (Sustainable Development Goals, SDGs).

Teemanädala puhul kuulutavad MTÜ Mondo, Tartu Loodusmaja ja UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon välja konkursi koolis jätkusuutliku arengu päeva korraldamiseks. Konkurss pakub õpetajatele võimaluse organiseerida koostöös õpilastega üks tore ja hariv teemapäev. Konkursil valitakse välja viis parimat päevaplaani, mille esitajad saavad oma kooli tellida tasuta huvitavaid töötube tarbimise ja jätkusuutliku arengu teemadel.

Interaktiivseid töötube sõidavad koolidesse ellu viima MTÜ Mondo ja Tartu Loodusmaja juhendajad. Töötoad on mõeldud 5.–9. klasside õpilastele, ühe töötoa kestus on 90 minutit ning sellest võib osa võtta maksimaalselt 30 õpilast. Sama töötuba saab tellida ühel päeval mitmeks korraks, et eri klassid saaksid töötoast osa võtta. Kokku on võimalik kaasata teemapäeva töötubadesse kuni 150 õpilast.

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 15.04.2016. Konkursil osalemiseks saatke vabas vormis avaldus päevakava, valitud töötubade ja planeeritud tegevuste kirjeldustega e-postilemaailmaharidus@mondo.org.ee. Konkursitulemused teatame 18.04.2016. Konkurssi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Konkursi tingimused (hindamiskriteeriumid)

 • Jätkusuutliku arengu päev toimub ajavahemikus 10.05.–10.06.2016.
 • Päeva planeerimisse ja organiseerimisse on kaasatud võimalikult palju õpilasi.
 • Päev sisaldab huvitavaid tegevusi kestliku arengu eesmärkide tutvustamiseks ja õpitu kinnistamiseks.
 • Pakutud on praktilisi lahendusi teemapäeva sujuvaks korraldamiseks õppetöö ajal.
 • Avalduses on kõik kohustuslikud osad.

Avalduse kohustuslikud osad (kokku maksimaalselt 2 lk)

 • Jätkusuutliku arengu päeva toimumiskoht, aeg ja osalejad
 • Päevakava, sh viis töötuba, mida soovite tellida
 • Lühikesed kirjeldused:
 1. tegevustest, mis on planeeritud lisaks töötubadele (päeva sissejuhatus ja kokkuvõte, meeleolu loomine, näitused jms),
 2. kuidas õpilasi päeva elluviimisse kaasatakse,
 3. kuidas jätkusuutliku arengu päeva lõimitakse koolitundidega enne ja pärast üritust.

Tellitavad töötoad:

Tartu Loodusmaja pakub töötube, mis tutvustavad inimtegevuse ja looduskeskkonna vahelisi seoseid.

 1. Jäätmete vähendamine ja taaskasutamine – kirjelduse leiad siit.
 2. Läänemere ökosüsteem – kirjelduse leiad siit.
 3. Looduskaitse algab lähedalt – kirjelduse leiad siit.
 4. Sina ja mina asjade maailmas – kirjelduse leiad siit.
 5. Teod ja karbid looduses ning inimese elus – kirjelduse leiad siit.

MTÜ Mondo pakub “Maailma noored” töötube, mis tutvustavad tekstiili, šokolaadi, elektroonika, liha ja vee tootmise ning tarbimise mõjusid.

 1. Tekstiil – kirjelduse leiad siit.
 2. Šokolaad – kirjelduse leiad siit.
 3. Elektroonika – kirjelduse leiad siit.
 4. Liha – kirjelduse leiad siit.
 5. Vesi – kirjelduse leiad siit.

Lisaks on võimalik kooli tellida keskkonnaaktivismi teemaline film – 2015. a. Rootsi dokumentaalfilm “Bikes vs Cars” (filmi treiler: https://vimeo.com/72980283). Filmilinastuse eel või järel toimub arutelu keskkonnaeksperdiga.

Teemapäeval on hea kasutada Maailmakooli näitusi jt materjale.

 

Lisainfo: maailmaharidus@mondo.org.ee

16
12.2015

Aeg taas anda hääl aasta keskkonnateole! Sel aastal on võimalus hääl anda ka UNESCO ühendkoolide Läänemere Projektile!

Suured tänud Keskkonnahariduse Ühing Etalon’ile meie kandidatuuuri esitamise eest!

Kandidaatidega saab tutvuda siin: http://www.keskkonnategu.ee/
Oma hääle saad anda siin: http://maaleht.delfi.ee/…/haaletus-tule-ja-aita-valida-aast…